Blog ‘sportdag in nieuwe stijl’

We organiseren dit jaar geen sportdag.
Dit klinkt misschien een beetje vreemd van een gezonde school, echter denken we dat we een goed alternatief hebben (en hierdoor nog meer vormen van bewegen aanbieden). 

We bieden dit jaar allerlei afwisselende en sportieve clinics aan. Wat als voordeel heeft dat we niet op één dag veel ouderhulp nodig hebben. Dit blijkt de afgelopen jaren steeds een groter knelpunt te zijn. Wat we uiteraard ook snappen, omdat het leven van werkende ouders ook met de jaren verandert. Tijden veranderen nu eenmaal en dat is goed. Hierdoor gaan we anders denken en kom je weer op andere leuke, goede en gezonde dingen uit.
Dit doen we trouwens altijd in overleg met onze OR (ouderraad).

De volgende clinics staan al op het programma:
18 september: Crossfit (Crossfit Uithoorn)
16 oktober: Dansen (dansschool SKDA)
13 november: Basketbal (ouder van de school)
15 januari: Kickboksen (ouder van de school)
Voor de maanden februari t/m juni wordt het programma binnenkort samengesteld. We bieden ongeveer 9 clinics aan dit schooljaar.
We willen namelijk voor een afwisselend programma gaan. 

We vragen ook onze ouders om een clinic aan te bieden. We benaderen ouders die affiniteit hebben met een bepaalde sport en bijvoorbeeld trainingen geven. Dit zorgt naast het lekker bewegen ook voor een andere vorm van ouderbetrokkenheid. Ook op het gebied van ouderparticipatie is het namelijk belangrijk dat we voor verschillende vormen gaan. De ene ouder voelt zich bijvoorbeeld prettig bij het begeleiden van een groepje bij een sportdag, terwijl een andere ouder liever op een andere manier betrokken wordt bij ons onderwijs.
Onze visie geeft aan dat we talenten gebruiken om ons onderwijs nog meer te verrijken, zo zetten we ook graag de talenten van onze ouders in.

 

 

 

 

 

 

Blog ‘fijne zomervakantie’

Alle lokalen zijn gesopt en geboend, de kasten zijn uitgeruimd, de nieuwe bestellingen zijn ingeruimd, sommige groepen zijn zelfs verhuisd…
Oude spullen zijn afgevoerd, een groot deel is richting Suriname (goed doel), een deel is naar de oud-ijzerhandelaar en een deel moest naar de stort.
De school is opgeruimd, want na de vakantie gaan we het meubilair van groep 6, groep 7 en de centrale hal vervangen. In de hal bieden we vervolgens verschillende type werkplekken aan leerlingen, waarbij ‘samen ontdekken persoonlijk groeien’ (kernwaarden) centraal staan. De inrichting van de school gaat steeds meer passen bij de visie van de school ‘van gedegen onderwijs naar gedegen én vernieuwend onderwijs’.
Het is nu bijna zomervakantie en dat betekent dat iedereen over een paar dagen kan genieten van gezin, familie en vrienden.
Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige, gezellige zomervakantie toe.
We zien de kinderen en ouders graag weer terug op maandag 4 september, tot dan.

 

 

Blog ‘goede resultaten eindtoets’

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen van groep 8! De leerlingen hebben hard gewerkt en een goed resultaat behaald, op alle toetsen en als klap op de vuurpijl ook op de eindtoets.
Het landelijk gemiddeld ligt op 78,3 en OBS de Pioniers heeft een score van 80,8. Dit is dus 2,5 punt boven het landelijk gemiddelde. 85% van onze leerlingen hebben hiermee een VMBO-T advies of hoger. De school laat de afgelopen drie jaar een positieve trend zien, in alle groepen én op alle vakgebieden. Het is daarom buitengewoon mooi en realistisch dat groep 8 deze trend bevestigd met de goede score van 80,8.
We zijn trots op onze leerlingen en trots op onze leerkrachten!

Uitstroom 2017:
40% VWO
10% HAVO/VWO
10% HAVO
15% VMBO-T/HAVO
10% VMBO-T
0% VMBO-K/T
0% VMBO-K
7,5% VMBO-B/K
7,5% VMBO-B
0% Praktijkonderwijs

Blog ‘leren programmeren’

Al onze leerlingen, van kleuter tot groep 8 leerling, gingen in april aan de slag met het onderwerp ‘programmeren’.
De kinderen leerden om bijvoorbeeld robots te laten doen wat jij wilt.
Dit werd eerst uitgedacht met een tekening en vervolgens werd het plan (de tekening)  omgezet in programmeertaal.
Dit is één van de manieren om kinderen voor te bereiden op een toekomst, waarvan wij nog niet weten waar deze naar toe gaat.
Welke banen bestaan er over 20 jaar (en welke niet meer)?
Het is dus vooral van belang dat we naast kennisoverdracht ook veel aandacht besteden aan het aanleren van (ict-)vaardigheden.
Kortom, het programmeren is een mooie vorm van 21ste eeuw leren.
We blijven vooral ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien’ in het vizier houden, zodat leerlingen, ouders en teamleden zich samen en persoonlijk voorbereiden op een snel veranderende toekomst.

 

 

Young Impact

Vandaag, 16 februari 2017, heeft groep 8 de ‘kick-off’ van het project Young Impact.
Drie meiden hebben het project geïntroduceerd bij onze leerlingen.
De kinderen hebben vandaag ervaren dat jij, als mens, het verschil kunt maken door iets (ook al is het klein) voor een ander te doen.
Kinderen beseffen dat zij het verschil kunnen maken.
Na de ‘kick-off’ hebben zij verschillende workshops gevolgd over het woord ‘impact’ en hebben zij ook kunnen ontdekken welke kwaliteiten zij eigenlijk hebben (individueel en als groep). Vervolgens hebben zij een filmpje gemaakt en zijn ze aan de slag gegaan met ideeën. De kinderen gaan namelijk in groepjes zelf een project op poten zetten waarin zij het verschil zijn voor andere mensen (of dieren). Het was een buitengewoon bijzondere ochtend.
Op 30 mei worden de kinderen vervolgens beloond met een afsluitende bijeenkomst in het Ziggodome in Amsterdam. Dit wordt een groot evenement voor alle kinderen die het verschil hebben gemaakt.
Kortom… wordt vervolgd!

 

 

 

Blog ‘Onze school is gezond’

Onze school heeft in januari 2017 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn hiermee de eerste basisschool in Amstelveen.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. We zetten de Jump-in gedachte hiermee voort.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor zetten we veel verschillende sporten in, zoals dans, acrobatiek, schermen, judo, tafeltennis, tennis, karate, free running en voetbal.

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Blog ‘talentontwikkeling’

Een studiedag ‘talentontwikkeling’, waarom eigenlijk? Deze studiedag stond in het teken van het onderstrepen van de ‘S’ achter onze schoolnaam ‘OBS de Pioniers’.
De ‘S’ staat namelijk voor al onze leerlingen, onze ouders én de teamleden. De Pioniers, dat zijn wij! De woorden ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien staan daarbij centraal. We willen naar een programma waarbij buurt, school en ouders samenwerken aan talentontwikkeling van kinderen. De 21 eeuw vaardigheden zijn daarbij van belang: creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend vermogen, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale geletterdheid.

Het is belangrijk om je te realiseren dat talent niet gaat over excelleren (mag wel, maar hoeft niet), maar juist om interesse en motivatie. Daarbij komt niet elk talent zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen. Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van de eigen persoonlijkheid, van het eigen kennen en kunnen.
Daarnaast hebben we ons nog verder verdiept in het coöperatief leren. De coöperatieve werkvormen sluiten mooi aan bij vormen van talentontwikkeling.
We laten de leerlingen groeien, daarom mogen de kinderen bij ons blijven pionieren en ontdekken. Elke dag weer!

Blog ‘ouders als partner’

We (team en ouders) hebben in november twee gesprekken gehad over ‘ouder als partner’ en over het zijn van een ‘school in de wijk’.
In januari 2017 treffen we elkaar weer op twee avonden om over deze twee onderwerpen door te praten.
De gesprekken zijn mooi. Je leert een andere kant van elkaar kennen. Dit is een verrijking voor beide partijen en dus ook een mooie verrijking voor ons onderwijs. Ouders hebben vele talenten door hun beroep, hobby’s, sport of anders… Veel van deze talenten zijn op verschillende manieren door de school te gebruiken. Hoe mooi is het dat een hele creatieve moeder helpt met het maken van kerststukjes? En hoe mooi is het dat een andere moeder, die architect is, ons helpt met het herinrichten van de twee hallen? En dat een vader, die piloot is, een les geeft over het onderwerp ‘schaal’ aan een bovenbouwgroep?
Het waren twee bijzondere avonden, die gelijk heel concreet ons onderwijs verrijkten.
We rekenen erop dat we in januari minstens zulke mooie en goede gesprekken hebben.
Ouders bedankt voor deze fijne samenwerking.

Blog: We zijn ‘meer’ dan OBS de Pionier

Het is vandaag de laatste dag van de herfstvakantie en ik heb zin in morgen!
Vanaf morgen zijn we zichtbaar meer dan alleen ‘OBS de Pionier’.
OBS de Pionier staat voor kwalitatief goed onderwijs. We behalen mooie resultaten en we zijn trots op onze leerlingen.
Daarnaast willen we méér en daarom komt er een ‘S’ achter de naam van de school.
We heten vanaf morgen ‘OBS de Pioniers’. Het gaat niet meer over het gebouw, het gaat over de kinderen, de ouders en het team.
Het gaat over resultaat behalen met ontdekkend leren en met een doorgaande leerlijn in een open en persoonlijke sfeer.
Vier belangrijke woorden daarbij zijn ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien’.
Hieronder vindt u ons nieuwe logo en onder de knop ‘school’ vindt u de knop ‘brochure OBS de Pioniers’.
Deze brochure geeft u meer informatie over ‘ons onderwijs en meer’.

Foto-bord-logo-ingang-school

 

Blog: Zin in het nieuwe schooljaar

Op maandag 29 augustus zijn we gestart, gestart met een nieuw schooljaar.
Een schooljaar waarbij de visie centraal komt te staan.
Een visie die zich deels richt op gedegen onderwijs, dat we ongeveer twee jaar geleden scherp ingericht hebben.
Een visie die zich daarnaast ook deels gaat richten op andere vormen van leren.
Dit samen moet kinderen goed voorbereiden op het leren in de 21ste eeuw.
Welke beroepen bestaan er over 10 jaar?
Volgens mij kunnen we op die vraag geen volledig antwoord geven.
We gaan vooral aan de slag met vaardigheden, vaardigheden om goed voorbereid te zijn op de toekomst.
We hebben zin in het neerzetten van onze visie en nemen u graag mee met onze reis dit schooljaar.
We houden u op de hoogte!