Blog ‘goede resultaten eindtoets’

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen van groep 8! De leerlingen hebben hard gewerkt en een goed resultaat behaald, op alle toetsen en als klap op de vuurpijl ook op de eindtoets.
Het landelijk gemiddeld ligt op 78,3 en OBS de Pioniers heeft een score van 80,8. Dit is dus 2,5 punt boven het landelijk gemiddelde. 85% van onze leerlingen hebben hiermee een VMBO-T advies of hoger. De school laat de afgelopen drie jaar een positieve trend zien, in alle groepen én op alle vakgebieden. Het is daarom buitengewoon mooi en realistisch dat groep 8 deze trend bevestigd met de goede score van 80,8.
We zijn trots op onze leerlingen en trots op onze leerkrachten!

Uitstroom 2017:
40% VWO
10% HAVO/VWO
10% HAVO
15% VMBO-T/HAVO
10% VMBO-T
0% VMBO-K/T
0% VMBO-K
7,5% VMBO-B/K
7,5% VMBO-B
0% Praktijkonderwijs