Blog ‘talentontwikkeling’

Een studiedag ‘talentontwikkeling’, waarom eigenlijk? Deze studiedag stond in het teken van het onderstrepen van de ‘S’ achter onze schoolnaam ‘OBS de Pioniers’.
De ‘S’ staat namelijk voor al onze leerlingen, onze ouders én de teamleden. De Pioniers, dat zijn wij! De woorden ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien staan daarbij centraal. We willen naar een programma waarbij buurt, school en ouders samenwerken aan talentontwikkeling van kinderen. De 21 eeuw vaardigheden zijn daarbij van belang: creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend vermogen, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale geletterdheid.

Het is belangrijk om je te realiseren dat talent niet gaat over excelleren (mag wel, maar hoeft niet), maar juist om interesse en motivatie. Daarbij komt niet elk talent zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen. Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van de eigen persoonlijkheid, van het eigen kennen en kunnen.
Daarnaast hebben we ons nog verder verdiept in het coöperatief leren. De coöperatieve werkvormen sluiten mooi aan bij vormen van talentontwikkeling.
We laten de leerlingen groeien, daarom mogen de kinderen bij ons blijven pionieren en ontdekken. Elke dag weer!