Blog ‘woordenschatonderwijs’

Wij, als school, vinden het technisch lezen en het woordenschatonderwijs buitengewoon belangrijk.
Wij vinden dat bovengenoemde vakken het fundament zijn voor schoolsucces (cognitief gezien).
Woordenschatonderwijs is echt niet alleen voor kinderen met een kleinere woordenschat, dit wordt vaak gedacht.
Woordenschatonderwijs is juist voor alle kinderen, dus ook voor de sterke leerlingen. We denken immers in woorden.
Er bestaan namelijk een hoop moeilijke woorden, waar je veel van kunt leren (woordenschatopbouw).
We kunnen de rol van woordkennis in het onderwijs nauwelijks overschatten.

Wist u dat:
– Kinderen 3.000 woorden moeten kennen om goed naar groep 3 te gaan (om goed aan technisch lezen te kunnen beginnen).
– Kinderen 17.000 woorden moeten kennen om goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs te gaan.
– Kinderen 1.000.000 woorden moeten lezen om 1000 nieuwe woorden te kunnen onthouden.
– Een kind ongeveer een woord zeven keer gehoord moet hebben in verschillende contexten, voordat het kind het woord echt kent.
– Een kind sneller een woord leert als het woord aan een kapstok (netwerk) gehangen kan worden.
– Een kind met een grote woordenschat veel betekenissen kent.
– Een kind uit een laag milieu 3.000.000 woorden per jaar hoort (interactie met bijvoorbeeld ouders), een kind uit een midden milieu hoort 6.000.000 woorden op jaarbasis op het thuisfront en uit een hoog milieu spreken we van 11.000.000 woorden. Interactie met uw kind is ontzettend belangrijk!

Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces.
We zijn nu ruim anderhalf jaar onderweg met het neerzetten van goed woordenschatonderwijs.
We zijn er trots op hoe in alle groepen op een eenduidige wijze het woordenschatonderwijs staat.