Buurtschool met mooie resultaten

Al vier jaar laat OBS de Pioniers een stijgende trend zien op de CITO toetsen bij alle vakgebieden. De afgelopen jaren kijken we kritisch naar het effect van ons onderwijs.
Welke aanpak is succesvol en leidt tot betere resultaten? Welke aanpak moeten we bijstellen? Deze werkwijze heeft succes:

Bij technisch lezen scoren de groepen 4 t/m 8 ruim boven het landelijk gemiddelde.
Groep 3 zit nog onder het gemiddelde. Dat komt omdat het leesproces in deze groep
net op gang komt en dit herstelt zich gedurende de loop van het jaar.

Bij begrijpend lezen scoren de groepen 5 t/m 8 boven het landelijk gemiddelde. Groep 4 zit in januari nog onder het gemiddelde. Begin groep 4 wordt een start gemaakt met begrijpend lezen. Ook dit herstelt zich gedurende het jaar.

Bij rekenen en spelling zien we een vergelijkbaar beeld. De groepen 4 t/m 8 scoren boven het landelijk gemiddelde.  Groep 3 scoort daar nog onder, maar herstelt zich in de loop van het schooljaar.

Mooie uitstroom groep 8
De uitstroom van groep 8 zit dit jaar ruim boven het landelijk gemiddelde. Maar liefst 85% van de leerlingen stroomt uit naar VMBO-T of hoger. Hiervan gaat 20% naar HAVO of HAVO-VWO  en maar liefst 40% gaat naar het VWO.

OBS de Pioniers is een openbare buurtschool met prachtige resultaten.
We zijn trots op wat we in de afgelopen vier jaar hebben bereikt.