Overige activiteiten

Op deze pagina vindt u verschillende activiteiten met foto’s die groepsoverstijgend zijn:

Activiteiten schooljaar 2017/2018:

Crossfit – sportdag in nieuwe stijl

Activiteiten schooljaar 2016/2017:

Slotfeest

Zomerpad: groep 5 en 6

Sportdag

Leren programmeren

Pieten strooien op onze school

ICT-les versus creatief

Leerlingenraad

Visie delen met ouders

Officiële opening

Onthulling nieuwe naam en logo

Kinderboekenweek

Geslaagd voor opleiding ‘excellente leerkracht’

Sponsorloop voor 3 goede doelen

Schooljaar 2015/2016:

Schoolfoto: 35 jaar Pionier