Informatie gescheiden ouders

Het doel van een protocol
Hieronder vindt u het protocol van Amstelwijs (het bestuur waar OBS de Pioniers onder valt).
Waarom een protocol voor gescheiden of niet samenwonende ouders?
De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het meeste mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat erop school gebeurt. Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen. Dan weet u als gescheiden ouders waar u aan toe bent en wat u zelf kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar onderstaande link.

protocol-gescheiden-ouders