Informatie nieuwe ouders

Welkom op OBS de Pioniers!
Op deze pagina vindt u vooral praktische informatie over onze school, zodat wij u als ‘startende’ ouder een beetje de weg kunnen wijzen.
Deze informatie is dus bedoeld voor nieuwe ouders die in de loop van het jaar op school komen.
Heeft u evengoed nog vragen, dan kunt u ook altijd nog even contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief per e-mail
Wij verspreiden de nieuwsbrief digitaal naar uw e-mailadres. Deze nieuwsbrief verschijnt (ongeveer) eenmaal per 14 dagen op de dinsdag.
Deze wordt als BCC gestuurd, dus uw mailadres wordt niet bekend gemaakt bij andere ouders. Natuurlijk is de nieuwsbrief ook te lezen op onze website (homepagina).

Schoolgids
De schoolgids bevat algemene informatie over de school. Deze vindt u op deze website onder de knop ‘school’. 

Activiteitenoverzicht
U vindt de activiteiten terug op deze website onder de knop ‘school’ en uiteraard worden de activiteiten ook in de nieuwsbrief genoemd (inclusief eventuele wijzigingen).
De schooltijden, vrije dagen en vakanties vindt u onder dezelfde knop.

Parro
Wij gebruiken Parro op school. Parro is een vlotte en veilige communicatieapp.
U ontvangt een e-mail met een code om Parro te installeren op uw telefoon, zodat u ook Parro kunt gebruiken.
Deze app heeft de volgende voordelen:

  1. U blijft op de hoogte. De berichten komen direct aan. De leerkracht kan individuele en groepsberichten versturen naar de ouders.
  2. U krijgt leuke momenten van uw kind te zien. De leerkracht kan met Parro makkelijk foto’s en teksten met de groep delen.
  3. U krijgt direct contact met de school. Wij kunnen via Parro met elkaar communiceren.
  4. Parro voldoet aan de privacywetgeving (AVG).

Stagiaires
Elk jaar zullen in enkele groepen studenten stage lopen. Zodra bekend is welke studenten in welke groepen komen, zullen we u hierover informeren.
Lessen van stagiaires vinden plaats in aanwezigheid van de leerkracht.
Ook is het mogelijk dat er in een enkele groep een leerkracht in opleiding lesgeeft.
Deze LIO-er wordt begeleid door een ervaren groepsleerkracht en zal ook lesgeven onder diens verantwoordelijkheid.

Onderwijsassistenten
Ook dit schooljaar zullen we onderwijsassistenten en oud-leerkrachten inzetten, zodat er op een aantal dagen extra handen aanwezig zijn

Verboden te roken
Wij zijn uiteraard een rookvrije school. Dit betekent dat er in de school en op het schoolplein niet wordt gerookt.
Bent u een rokende ouder? We vragen u dan dringend om uw sigaret buiten het hek en het uit het zicht van de kinderen op te steken.

Kom op tijd
We verwachten dat uw kind op tijd op school is.
De deuren gaan om 08.15 uur open en de lessen beginnen om 08.25 uur.
Het op tijd komen is belangrijk voor uw eigen kind en voor de rust in de groep.
Bij (te vaak) te laat komen is er sprake van ongeoorloofd verlof en melden wij dit bij de leerplichtambtenaar.
Wij zullen u hier altijd van te voren eerst op aanspreken.
De kinderen zijn om 14.00 uur uit. U kunt uw kind op het schoolplein ophalen (de leerkrachten van groep 1/2 en 3 brengen de kinderen naar buiten en de kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten).

TSO (Tussenschoolse opvang, overblijf)
Veel kinderen blijven over op onze school en maken dus gebruik van de TSO.
De TSO is van 11.45 uur tot 12.30 uur en wordt georganiseerd door de verschillende teamleden van de school.
U betaalt € 130,00 per jaar voor de TSO en uw kind kan hier iedere dag gebruik van maken.
Blijft uw kind over? We vragen u dan een gezonde lunch mee te geven.

Lege cartridges (printer)
Heeft u lege inktcartridges? Lever ze in op school! Van de opbrengst schaffen we iets moois aan voor de kinderen, bijvoorbeeld leuke leesboeken.

Tassen mee
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind iedere dag een tas bij zich heeft om werkjes en eventuele briefjes mee te nemen?

Gezonde voeding op school
OBS de Pioniers is een gezonde school.
Dit betekent o.a. dat wij (kinderen en team) op school gezond eten en gezond leven.
We drinken daarom geen (koolzuurhoudende) frisdranken en eten geen snoep/chocola of chips op school.
We vragen u voor de kleine pauze fruit en/of groente met drinken mee te geven en voor de grote pauze een gezonde lunch.

Traktaties
Een traktatie mag iets bijzonders en niet alledaags zijn. We willen u wel vragen  voor gezonde traktaties te kiezen, we zijn immers een gezonde school. Snoeptraktaties (of andere ongezonde traktaties) worden niet op school opgegeten, maar mee naar huis gegeven. U kunt dan zelf bepalen of uw kind de traktatie mag opeten of niet.
De gezonde traktaties worden geteld in de klas en vervolgens kan er een beloning aan gekoppeld worden.
Ieder jaar hebben we namelijk een streefaantal met betrekking tot gezonde traktaties. Dit doen we met de hele klas én met de hele school.
De school trakteert tijdens speciale momenten. We kiezen een bij het feest passende traktaties (bijvoorbeeld tijdens juf- en meesterdag, sportevenement, sintviering).
Hierbij houden we rekening met allergieën van kinderen. Bespreek dit vooraf even met de leerkracht.

Bewegingsonderwijs
De groepen 1/2 krijgen gymles in de speelzaal. Ze gymmen in hun ondergoed met gymschoenen. Hiervoor moeten ze de gymschoenen (met lichte zolen, geen balletschoenen) op school hebben. De gymschoenen blijven dan op school in de stoffen Pionierstas.
De leerkrachten verzorgen de gymlessen. Aan het begin van de week krijgen de kinderen een gymnastiek- of een spelles aangeboden en aan het eind van de week bewegen de kinderen op muziek  (of doen ze een les uit de methode Schrijfdans).
We vragen u op schooldagen gemakkelijke kleding en schoenen aan te doen. We bedoelen hiermee kleding die uw kind zelf aan en uit kan doen.

Vanaf groep 3 gymmen de kinderen op maandag en donderdag in de gymzaal.
Op maandag krijgen de kinderen les van de vakleerkracht gym en op donderdag geeft de eigen leerkracht de gymles.
Op deze dagen nemen de kinderen gymkleding mee naar school. De gymschoenen dienen lichte zolen te hebben en het mogen geen balletschoenen zijn.

Ouderhulp
Elk jaar vragen we of ouders bij bepaalde activiteiten kunnen helpen.
De OR (ouderraad) zal aan het begin van het schooljaar een formulier ‘ouderhulp’ onder de ouders verspreiden voor terugkerende activiteiten en feesten. De incidentele ouderhulp wordt meestal via de nieuwsbrief en/of via Parro gevraagd.