NME

Op onze school is al enkele jaren een groep enthousiaste ouders actief op het gebied van NME (Natuur en Milieu educatie). Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij de activiteiten rondom het onderwerp ‘natuur’. Naast het natuuronderwijs dat gegeven wordt door de eigen leerkracht, verzorgen zij juist de natuurpaden, tentoonstellingen en ontdekdozen. Deze activiteiten sluiten goed aan op onze lessen en maken de natuurlessen levendig.
De natuurpaden worden in de buurt van de school gehouden. Er zijn inmiddels lente-, zomer-, herfst- en winterpaden voor diverse groepen. Op deze manier komen de kinderen van onze school op een aantrekkelijke manier in aanraking met verschillende aspecten van de natuur in de vier seizoenen.
De tentoonstellingen zorgen voor een leerzame en nieuwsgierige sfeer in school. Twee voorbeelden hiervan zijn het ‘poepmuseum’ en het ‘wormenhotel’. Door de afwisselende thema’s wordt de nieuwsgierigheid van de kinderen gewekt. Zij leren van de natuur die dichtbij is.
Vanaf groep 5 zijn er bij enkele lessen uit de methode ‘Natuniek’ ontdekdozen gemaakt, bijvoorbeeld over het thema ‘drijven en zinken’.

Daarnaast gaan de groepen 5 t/m 8 een- tot tweemaal per jaar naar Elsenhove voor een praktische biologieles. De groepen 1 t/m 4 doen dit eenmaal per jaar en hebben daarnaast een activiteit op dit gebied in de nabijheid van de school.
Groep 6 gaat elk jaar naar de schooltuinen om nader kennis te maken met alles wat bloeit en groeit, de schooltuinen lopen door in groep 7 (van april t/m oktober). De NME-ouders ontwikkelen ontdekhoeken, ontdekpaden en natuurspeurtochten. Hierbij staat de natuur in de directe omgeving van school centraal. Daarnaast maken zij materialen ter ondersteuning van de natuurlessen in de groepen.
In het kader van projecten in bepaalde groepen zijn er tevens excursies naar bijvoorbeeld de afvalverwerking of de waterzuivering.

De kinderen leren niet alleen uit de boeken over de natuur, maar we zorgen ervoor dat ze de natuur vooral beleven.