Eindopbrengsten

Cito-resultaten van groep 8
Op OBS de Pioniers scoren alle kinderen de afgelopen jaren binnen hun advies voor Voortgezet Onderwijs of net daarboven. Daarmee waren alle kinderen toelaatbaar op de plek van het bij hun passende vervolgonderwijs.
Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten van de afgelopen 5 schooljaren

boot-448x299px

Schooljaar 2013-2014
De gemiddelde score was na berekening 540,6 terwijl het landelijke gemiddelde met 534,4 lager lag.
De bovenstaande score vertaalt zich in een uitstroom die er als volgt uitzag (24 leerlingen):

– 1 Indonesische school = 4%

– 6 VWO = 25%

– 3 HAVO/VWO  = 12,5%

– 2 HAVO = 9%

– 9 VMBO-T/HAVO = 37,5%

– 1 VMBO-T = 4%

– 1 VMBO met LWOO = 4%

– 1 PrO = 4%

Schooljaar 2014-2015
De gemiddelde score was na berekening 531,9 terwijl het landelijke gemiddelde dat jaar met 534,9 hoger lag.
De bovenstaande score vertaalt zich in een uitstroom die er als volgt uitzag (33 leerlingen):

– VWO = 13%

– HAVO/VWO = 9%

-HAVO = 9%

-VBMO-t/HAVO = 6%

– VMBO-t = 33%

– VMBO-k = 15%

-VMBO-b/k = 3%

– VMBO-b = 9%

– 1 PrO = 3%

Schooljaar 2015-2016
Dit jaar hebben we de IEP-eindtoets afgenomen.
De gemiddelde score was 79, terwijl het landelijke gemiddelde dat jaar met 80 één punt hoger lag.
De bovenstaande score vertaalt zich in een uitstroom die er als volgt uitzag (29 leerlingen):
– VWO = 7%
– HAVO/VWO = 17%
– HAVO = 21%
– VMBO-t/HAVO = 7%
– VMBO-t = 21%
– VMBO-kt = 7%
– VMBO-k = 17%
– VMBO-bk = 0%
– VMBO-b = 3%

Schooljaar 2016-2017
Dit jaar hebben we voor de tweede keer de IEP-eindtoets afgenomen.
De gemiddelde score was 83,4 terwijl het landelijk gemiddelde dat jaar met 80,6 bijna drie punten lager lag (het verschil is 2,8).
De bovenstaande score vertaalt zich in een uitstroom die er als volgt uitzag (30 leerlingen):
– VWO = 40%
– HAVO/VWO = 10%
– HAVO = 10%
– VMBO-T/HAVO = 15%
– VMBO-T = 10%
– VMBO-K/T = 0%
– VMBO-K = 0%
– VMBO-B/K = 7,5%
– VMBO-B = 7,5%
– Praktijkonderwijs = 0%

Schooljaar 2017/2018
Dit schooljaar hebben we de IEP-eindtoets afgenomen.
De gemiddelde score was 81,0, terwijl het landelijk gemiddelde dat jaar met 80 één punt lager lag (het verschil is 1,0).
De ondergrens ligt op 79,3, we hebben dus 1,7 boven de ondergrens gescoord.
De bovenstaande score vertaalt zich in een uitstroom die er als volgt uitzag (29 leerlingen):
– VWO = 13%
– HAVO/VWO = 26%
– HAVO = 21%
– VMBO-T/HAVO = 17%
– VMBO-T = 17%
– VMBO-K/T = 0%
– VMBO-K = 3%
– VMBO-B/K = 0%
– VMBO-B = 3%
– Praktijkonderwijs = 0%

Voor onze school geldt dat:

Wij het maximale uit elk kind willen halen;

Wij hierbij mooie resultaten behalen;

Wij trots zijn op elk kind.