Gezonde school en JUMP-in

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald in januari 2017. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. We zetten de Jump-in gedachte hiermee voort.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor zetten we veel verschillende sporten in, zoals dans, acrobatiek, schermen, judo, tafeltennis, tennis, enzovoort. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

JUMP-in is ontwikkeld door de GGD en DMO Amsterdam. JUMP-in heeft als primair doel een toename te realiseren van de dagelijkse lichamelijke activiteit, de sportdeelname en gezonde voeding. Subdoelen zijn preventie van overgewicht, het verbeteren van de motorische ontwikkeling en de lichamelijke conditie. We zijn vier jaar lang een JUMP-in school geweest (t/m juli 2016) en zetten deze gedachte voort met het vignet Gezonde School. We zetten daarom jaarlijks breed in op de factoren die invloed hebben op gezond beweeggedrag en gezonde voeding.

                                   

De JUMP-in gedachte wordt ingezet op onze school en begeleid door de GGD en het Amstelveens Sportbedrijf. Het betreft de volgende programma onderdelen:
1. Sport- en bewegingsaanbod
Deskundige trainers laten kinderen onder en na schooltijd kennismaken met uiteenlopende sporten.
2. Gezond voedingsbeleid op school
We hebben een gezond voedingsbeleid op school, zoals een gezond traktatiebeleid, regels over (fruit)tussendoortjes in de ochtendpauze en een gezonde lunch.
3. Voorlichting voor ouders en vergroten van de ouderbetrokkenheid
Ouders spelen een belangrijke rol in de aanpak van overgewicht bij kinderen. We zoeken, waar mogelijk, deze samenwerking op.
4. Signalering van risicoleerlingen
Het door de GGD in kaart brengen van het BMI (Body Mass Index) van groep 4. Deze doelgroep valt precies tussen de reguliere Periodieke Geneeskundige onderzoeken van groep 2 en 7. Tevens wordt in kaart gebracht of kinderen wel/niet deelnemen aan een bepaalde  sport.

Het vignet Gezonde School zorgt ervoor dat we onze netwerken aanhouden vanuit de JUMP-in gedachte. Elk jaar maken wij samen met het sportbedrijf en de GGD keuzes voor bepaalde thema’s, zodat dit leidt tot een jaarlijkse integrale aanpak.

Naast de activiteiten neemt onze school ook deel aan: het zaal-, veldvoetbal-,het korfbal- en hockeytoernooi. Incidenteel wordt – bij voldoende belangstelling – ook aan andere evenementen deelgenomen. Deelname is vrijwillig en meestal leeftijdgebonden.
Eenmaal per jaar organiseren wij een sportdag voor alle groepen met diverse sporten en spelletjes.

 

JUmp-in1 Jump-in2