Gezonde school

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald in januari 2017. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor zetten we veel verschillende sporten in, zoals dans, acrobatiek, schermen, judo, tafeltennis, tennis, enzovoort. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Als school hebben we als primair doel een toename te realiseren van de dagelijkse lichamelijke activiteit, de sportdeelname en gezonde voeding. Subdoelen zijn preventie van overgewicht, het verbeteren van de motorische ontwikkeling en de lichamelijke conditie. We zetten daarom jaarlijks breed in op de factoren die invloed hebben op gezond beweeggedrag en gezonde voeding.

                                   

Met de ‘gezonde school’-in onze gedachte wordt er ingezet op onze school (en dit wordt begeleid door de GGD en het Amstelveens Sportbedrijf) op de volgende programma onderdelen:
1. Sport- en bewegingsaanbod
Deskundige trainers laten kinderen onder en na schooltijd kennismaken met uiteenlopende sporten.
2. Gezond voedingsbeleid op school
We hebben een gezond voedingsbeleid op school, zoals een gezond traktatiebeleid, regels over (fruit)tussendoortjes in de ochtendpauze en een gezonde lunch.
3. Voorlichting voor ouders en vergroten van de ouderbetrokkenheid
Ouders spelen een belangrijke rol in de aanpak van overgewicht bij kinderen. We zoeken, waar mogelijk, deze samenwerking op.
4. Motorische ontwikkeling in beeld 
We nemen de MQ Scan af bij de leerlingen uit groep 3 t/m 8.
De MQ Scan helpt leerkrachten op een prettige manier de motorische ontwikkeling van kinderen te testen. Dat is belangrijk voor het herkennen van achterblijvers en van talenten. En geeft onderbouwing van het gymnastiekonderwijs en -beleid. De test is opgebouwd uit 10 elementen die door de leerling worden uitgevoerd. De tijd die de leerling daarover doet is de gevalideerde maatstaf voor zijn of haar motorische ontwikkeling.

Het vignet Gezonde School zorgt ervoor dat we onze netwerken aanhouden. Elk jaar maken wij samen met het sportbedrijf en de GGD keuzes voor bepaalde thema’s, zodat dit leidt tot een jaarlijkse integrale aanpak.

Naast de activiteiten neemt onze school ook deel aan: het zaal-, veldvoetbal-,het korfbal- en hockeytoernooi. Incidenteel wordt – bij voldoende belangstelling – ook aan andere evenementen deelgenomen. Deelname is vrijwillig en meestal leeftijdgebonden.

Daarnaast hebben we vanaf schooljaar 2017/2018 de alternatieve sportdag geïntroduceerd.
Dit betekent dat we geen sportdag organiseren, maar een goed alternatief bieden. Wat als voordeel heeft dat we niet op één dag veel
ouderhulp nodig hebben. Dit blijkt de afgelopen jaren steeds een groter knelpunt te zijn. Wat we uiteraard ook snappen, omdat het leven van werkende ouders ook met de jaren verandert.
Tijden veranderen nu eenmaal en dat is goed. Hierdoor gaan we anders denken en kom je weer op andere leuke dingen uit.
Ouders, die dit willen, kunnen een sportieve clinic organiseren voor onze leerlingen.
De ouders, die dit willen, vinden dit ontzettend leuk én bijzonder om te doen. Deze ouders beleven een speciale dag op onze school.
Het zorgt voor een andere type ouderbetrokkenheid.
Ook op het gebied van ouderparticipatie is het van belang dat we voor verschillende en gevarieerde vormen gaan.
De andere ouders genieten ervan, maar hoeven ‘op de sportdag’ niet zelf te heen-en-weren en groepjes te begeleiden.
Tevens zorgt de alternatieve sportdag ervoor dat kinderen steeds weer met andere type sporten in aanraking komen.
Elke maand staat er namelijk een leuke clinic op de agenda.
De visie geeft aan dat we talenten gebruiken om ons onderwijs nog meer te verrijken, zo zetten we ook graag de talenten van onze ouders in.

 

JUmp-in1