(Hoog)begaafdheid

Schema hoogbegaafdheid

Onze (hoog)begaafde leerling  wordt meer betrokken bij het eigen leerproces. De leerkracht bepaalt de rol en plaats van het curriculum (veelal in overleg met de leerling). De centrale rol van de leerkracht en de noodzaak van het bieden van ondersteuning aan de leerling is van groot belang. Deze leerlingen werken veelal samen en hebben eenmaal per week een overleg met de leerkracht; wat gaat er goed, wat lukt er minder goed en welke hulpvragen hebben deze leerlingen. De leerkracht zorgt voor didactische uitdagingen, waarbij enerzijds de denksleutels een rol spelen en anderzijds (deels) het gebruik van ICT het leren ondersteunt.

De cognitieve vaardigheden zijn in zes verschillende niveaus in te delen (Bloom). De indeling loopt van makkelijk naar moeilijk. Een hoger niveau betekent telkens dat het lagere niveau al wordt beheerst. De onderste drie vaardigheden worden ook wel het lagere-orde denken genoemd: onthouden (remembering), inzicht/begrijpen (understanding) en toepassen (applying). Het gaat om het reproduceren van informatie: Wat is de hoofdstad van Canada? Waarom bestaat er dag en nacht?
De bovenste drie vaardigheden zijn van hoger niveau en passen bij de (hoog)begaafde leerling: analyseren (analyzing), evalueren (evaluating) en creëren (creating). Hier gaat het om het produceren van nieuwe ideeën: Ontwerp een plattegrond voor je eigen pretpark.

Het ligt misschien voor de hand, maar meer- en  hoogbegaafde kinderen kun je vooral uitdagen door de hogere denkvaardigheden te gebruiken. Door in de les alle zes de lagen toe te passen, daagt de leerkracht min of meer elke leerling uit om op zijn/haar eigen niveau te denken.

Plusklas
Meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan één keer per week een dagdeel naar de plusklas van Amstelwijs. Op deze ochtend ontmoeten zij iedere week ‘ontwikkelingsgelijken’. Voor (hoog)begaafden geldt namelijk dat ze op social gebied behoefte hebben aan contact met deze ontwikkelingsgelijken. Op emotioneel gebied zoeken ze (h)erkenning van de omgeving (leerkracht, klasgenoten, ouders, enzovoort) en inzicht in hun eigen ‘anders zijn’ en op cognitief gebied is de behoefte aan uitdaging en autonomie in het leerproces erg groot.
De combinatie van het compacten en verrijken van de reguliere leerstof gecombineerd met deelname aan de plusklas zal leiden tot passend onderwijs voor de (hoog)beaafde leerling.