(Hoog)begaafdheid

Schema hoogbegaafdheid

Onze (hoog)begaafde leerling  wordt meer betrokken bij het eigen leerproces. De leerkracht bepaalt de rol en plaats van het curriculum (veelal in overleg met de leerling). De centrale rol van de leerkracht en de noodzaak van het bieden van ondersteuning aan de leerling is van groot belang. Deze leerlingen werken veelal samen en hebben eenmaal per week een overleg met de leerkracht; wat gaat er goed, wat lukt er minder goed en welke hulpvragen hebben deze leerlingen. De leerkracht zorgt voor didactische uitdagingen, waarbij enerzijds de denksleutels een rol spelen en anderzijds (deels) het gebruik van ICT het leren ondersteunt.

Hoogbegaafde leerlingen krijgen een passend aanbod en gaan daarnaast (groep 6, 7 en 8) naar de externe plusklas (zie voor meer informatie de tekst hieronder) van Amstelwijs. Op het gebied van begrijpend lezen werken we groepsdoorbroken. De (hoog)begaafde leerlingen werken met de teksten van het Voortgezet Onderwijs en krijgen hiervoor aparte instructie en begeleiding.
Ook op het gebied van rekenen kan er groepsdoorbroken gewerkt worden bij ons op school. Tevens krijgt deze groep de zogeheten 3 sterren aanpak aangeboden. De 3 sterren aanpak staat voor minder ‘regulier’ rekenwerk en meer rekenopdrachten op een hoger niveau (uitdagende rekenopdrachten).
Op het gebied van taal werken we niet groepsdoorbroken. Echter werken de kinderen ook op dit vakgebied met de 3 sterren aanpak, net als bij rekenen.
In schooljaar 2018/2019 hebben we Jeelo geïmplementeerd.
Jeelo staat voor ‘Je eigen leeromgeving’ en is een passende methode voor een brede talentontwikkeling. Deze methode daagt leerlingen uit en biedt passende begeleiding op het gebied van de wereld-oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek) en de creatieve vakken.
De leerkracht kan voor ieder kind een eigen leerroute klaarzetten. Dit is een belangrijke vorm van differentiëren. Dit betekent dat de (hoog)begaafde leerlingen een passende leerroute aangeboden krijgen.

Plusklas
Meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan één keer per week een dagdeel naar de plusklas van Amstelwijs. Op deze ochtend ontmoeten zij iedere week ‘ontwikkelingsgelijken’. Voor (hoog)begaafden geldt namelijk dat ze op social gebied behoefte hebben aan contact met deze ontwikkelingsgelijken. Op emotioneel gebied zoeken ze (h)erkenning van de omgeving (leerkracht, klasgenoten, ouders, enzovoort) en inzicht in hun eigen ‘anders zijn’ en op cognitief gebied is de behoefte aan uitdaging en autonomie in het leerproces erg groot.
De combinatie van het compacten en verrijken van de reguliere leerstof gecombineerd met deelname aan de plusklas zal leiden tot passend onderwijs voor de (hoog)beaafde leerling.