Openbaar onderwijs

puzzel-448x299px

Op onze school is ieder kind en ouder welkom. We zien openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs. Door middel van de ontmoeting probeert onze school de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis ervan voor het persoonlijke leven en de samenleving. Centraal daarbij staat dat leerlingen respect moeten krijgen voor de verschillen in overtuiging van anderen. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen en/of volwassenen, dit zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Achtergrond hierbij is de opvatting dat als je een ander kent, je hem of haar kunt respecteren. Dit gaat dus verder dan ‘kennisnemen van’. Kinderen leren in de ontmoeting met elkaar te communiceren, hun mening te geven en vragen te stellen. De school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind, iedere ouder en teamlid.