Waardering inspectie

Onderwijsinspectie_logo

OBS de Pioniers kreeg op 9 juni 2015 bezoek van de onderwijsinspectie. De conclusie was zeer positief en hier zijn we dan ook trots op.
Hieronder een korte greep uit de bevindingen:
1. De eindopbrengsten en de tussentijdse resultaten zijn voldoende.
2. Het afgelopen jaar heeft de directie de evaluatie van het orderwijsproces op orde gebracht.
3. Het borgen van verbeteringen en afspraken is nu voldoende. De samenhang in het aanbod tussen de onderbouw, middenbouw en bovenbouw is versterkt, waardoor er sprake is van doorgaande lijnen.
4. De leraren zijn bedreven in het klassenmanagement (structuur, rust, taakgerichte sfeer).
5. De leerlingen nemen actief deel aan de les.
6. De zichtbare structuur in de lessen ondersteunt het leren en werken van leerlingen.
7. De leraren formuleren analyses van de resultaten en bespreken deze in het team. Groepsplannen en aanbod wordt hierop afgestemd.
We zijn blij met de beoordeling.