Ouder-/kind coach

Sinds januari 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Binnen de gemeente is er een team jeugdhulpverleners werkzaam dat kennis en ervaring heeft met allerlei soorten jeugdproblematiek. In het team werken professionals met een achtergrond in de (ortho)pedagogiek, psychologie, systeemtherapie, pleegzorg etc. die zich bezig houden met allerlei vragen rondom de ontwikkeling, het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Jeugdhulpverleners hebben diverse taken. Eén van deze taken zal per 2018 ouder-/kind coach in de basisschool zijn.

In 2016/2017 is een proef gedraaid met een jeugdhulpverlener als ouder-/kind coach in de basisschool. Hieruit bleek het zowel basisscholen als ouders en leerlingen goed te bevallen wanneer een jeugdhulpverlener op een basisschool aanwezig is. Daarom zal er vanaf begin 2018 op iedere basisschool in Aalsmeer en Amstelveen een aantal uur per week een jeugdhulpverlener aanwezig zijn.

Op onze school is dat Marte Niemeijer. Hieronder stelt zij zich voor.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Marte Niemeijer. Vanaf januari 2018 zal ik wekelijks op dinsdag van 13.30u tot 17.00u aanwezig zijn op De Pioniers. Ik heb Pedagogiek gestudeerd en ik heb ervaring opgedaan in de jeugdzorg waar ik onder andere veel gewerkt heb met kinderen in het autistisch spectrum, gedragsproblemen en ouders met opvoedvragen.

In mijn werk kijk ik zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen gezinnen. Voor mij is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben en om niet meer, maar ook niet minder, te doen dan nodig is zodat kinderen binnen hun mogelijkheden zo goed en gezond mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Dit betekent concreet dat u mij rechtstreeks kan benaderen voor informatie en advies als er vragen en/of zorgen zijn rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw zoon en/of dochter. Als de intern begeleider of leerkracht vragen en/of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw zoon/dochter, zal hij deze zorgen met u bespreken. Indien gewenst kan ik aansluiten bij een gesprek hierover. 

Tevens kan ik korte gesprekjes/ begeleiding bieden aan een leerling (gericht op het gedrag / sociaal emotionele ontwikkeling), observeren in de klas en meedenken over een passend zorgaanbod buiten de school. Gesprekjes met leerlingen worden alleen gevoerd als u hier toestemming voor heeft gegeven.
Wanneer u meer wilt weten, hoop ik dat u mij weet te vinden.
Mijn e-mailadres is m.niemeijer@amstelveen.nl 

Met een vriendelijke groet,
Marte Niemeijer                                                
Jeugdhulpverlener & ouder-/kind coach