Kennismakingsgesprek

U heeft op deze site veel informatie kunnen lezen over onze school.
Wanneer u geïnteresseerd bent, bent u van harte welkom om ook daadwerkelijk met de school kennis te maken.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur (020-6437623 of directie@obsdepioniers.nl). Het is leuk om de school tijdens lesuren te bezoeken, zodat u naast nog meer informatie inwinnen ook sfeer kunt proeven.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? U kunt dan tevens contact opnemen met de directeur of onderstaand formulier invullen. U kunt dan een afspraak maken om de eerste belangrijke informatie uit te wisselen en u ontvangt vervolgens een inschrijfformulier voor aanmelding.
Wanneer uw kind/kinderen al een andere basisschool bezoekt/bezoeken, volgt er een bepaalde procedure. Tijdens het gesprek wordt deze procedure met u besproken.

Na inschrijving wordt uw kind in een groep ingedeeld.  We proberen de samenstelling van de groepen zo evenwichtig mogelijk te laten zijn. Ouders kunnen eventuele wensen kenbaar maken tijdens de aanmelding.
Betreft het een leerling, die jonger is dan vier jaar, dan neemt de groepsleerkracht uiterlijk 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt (telefonisch) contact op met u op. U kunt dan in overleg met de leerkracht vijf dagdelen afspreken om uw kind te laten wennen . U kunt als ouder op de eerste woensdag tijdens de kring even bij uw kind in de klas blijven om uw kind te begeleiden bij deze nieuwe stap.
Is uw kind boven de vier jaar? Er kunnen dan afspraken gemaakt worden, die passend zijn bij de situatie.