Tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel is tussen 30 maart en 19 april 2015 afgenomen.
Het management, het team, de ouders en de leerlingen van de bovenbouw hebben onze school beoordeeld tijdens dit onderzoek. Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen , ouders, medewerkers en de directie de kwaliteit van de school vinden. Hieronder (link: publieksposter OBS De Pionier) vindt u de uitkomsten van het onderzoek. Het is door alle vier de genoemde partijen scherp ingevuld, kritisch. De school denkt dat dit past bij het verbetertraject. Op het moment van afname was de school nog ‘zwak’ te noemen. Op 9 juni 2015 heeft de school het basisarrangement terug gekregen van de onderwijsinspectie en is de onderwijskwaliteit weer op orde. We nemen de sterke (dit houden we vol) en de minder sterke punten (dit gaan we verbeteren) mee naar het nieuwe schooljaar (schooljaar 2015/2016). We hebben dit jaar flinke stappen gezet en gaan dit volgend schooljaar ook doen. In de verschillende nieuwsbrieven kunt u lezen waar wij zoal mee bezig zijn. Een van de punten is in ieder geval ouderbetrokkenheid. Een belangrijk punt voor u en voor ons. Dit staat aankomend schooljaar als aanvullend punt op onze agenda.

Publieksposter OBS De Pionier