Tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel is eind maart/begin april 2018 afgenomen.
Het management, het team, de ouders en de leerlingen van de bovenbouw hebben onze school beoordeeld tijdens dit onderzoek. Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen , ouders, medewerkers en de directie de kwaliteit van de school vinden. Hieronder (link: publieksposter OBS de Pioniers) vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. De rapportcijfers zijn omhoog gegaan in vergelijking met 3 jaar geleden. Hier zijn we blij mee.

We verwachten dat het rapportcijfers nog verder omhoog gaan als we de volgende drie zaken hebben gerealiseerd:
1. We houden vol op de gebieden waar we (ouders, kinderen, team) tevreden over zijn én staan altijd open voor verbetering en ontwikkeling.
2. We passen de begeleiding van de TSO aan. De teamleden vervangen de TSO-krachten,k waardoor de TSO geprofessionaliseerd wordt.
3. We nemen een besluit over het middagprogramma en zetten deze neer aankomend schooljaar (geïntegreerd onderwijs in projecten).

Publieksposter OBS de Pioniers 2018