Blog ‘ouders als partner’

We (team en ouders) hebben in november twee gesprekken gehad over ‘ouder als partner’ en over het zijn van een ‘school in de wijk’.
In januari 2017 treffen we elkaar weer op twee avonden om over deze twee onderwerpen door te praten.
De gesprekken zijn mooi. Je leert een andere kant van elkaar kennen. Dit is een verrijking voor beide partijen en dus ook een mooie verrijking voor ons onderwijs. Ouders hebben vele talenten door hun beroep, hobby’s, sport of anders… Veel van deze talenten zijn op verschillende manieren door de school te gebruiken. Hoe mooi is het dat een hele creatieve moeder helpt met het maken van kerststukjes? En hoe mooi is het dat een andere moeder, die architect is, ons helpt met het herinrichten van de twee hallen? En dat een vader, die piloot is, een les geeft over het onderwerp ‘schaal’ aan een bovenbouwgroep?
Het waren twee bijzondere avonden, die gelijk heel concreet ons onderwijs verrijkten.
We rekenen erop dat we in januari minstens zulke mooie en goede gesprekken hebben.
Ouders bedankt voor deze fijne samenwerking.

Blog: We zijn ‘meer’ dan OBS de Pionier

Het is vandaag de laatste dag van de herfstvakantie en ik heb zin in morgen!
Vanaf morgen zijn we zichtbaar meer dan alleen ‘OBS de Pionier’.
OBS de Pionier staat voor kwalitatief goed onderwijs. We behalen mooie resultaten en we zijn trots op onze leerlingen.
Daarnaast willen we méér en daarom komt er een ‘S’ achter de naam van de school.
We heten vanaf morgen ‘OBS de Pioniers’. Het gaat niet meer over het gebouw, het gaat over de kinderen, de ouders en het team.
Het gaat over resultaat behalen met ontdekkend leren en met een doorgaande leerlijn in een open en persoonlijke sfeer.
Vier belangrijke woorden daarbij zijn ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien’.
Hieronder vindt u ons nieuwe logo en onder de knop ‘school’ vindt u de knop ‘brochure OBS de Pioniers’.
Deze brochure geeft u meer informatie over ‘ons onderwijs en meer’.

Foto-bord-logo-ingang-school

 

Blog: Zin in het nieuwe schooljaar

Op maandag 29 augustus zijn we gestart, gestart met een nieuw schooljaar.
Een schooljaar waarbij de visie centraal komt te staan.
Een visie die zich deels richt op gedegen onderwijs, dat we ongeveer twee jaar geleden scherp ingericht hebben.
Een visie die zich daarnaast ook deels gaat richten op andere vormen van leren.
Dit samen moet kinderen goed voorbereiden op het leren in de 21ste eeuw.
Welke beroepen bestaan er over 10 jaar?
Volgens mij kunnen we op die vraag geen volledig antwoord geven.
We gaan vooral aan de slag met vaardigheden, vaardigheden om goed voorbereid te zijn op de toekomst.
We hebben zin in het neerzetten van onze visie en nemen u graag mee met onze reis dit schooljaar.
We houden u op de hoogte!

Blog ‘Fijne vakantie’

Het is vandaag vrijdag 15 juli, morgen begint de zomervakantie.
We kijken terug op een goed jaar, een schooljaar met een jubileum, de school bestaat namelijk alweer 35 jaar.
We hebben verschillende activiteiten gedaan om dit te vieren (u kunt o.a. kijken onder de knop groepen en onder de knop filmpjes).
Het is tijd geworden om dit schooljaar af te ronden en alvast een nieuw jaar voor te bereiden.

We zijn er trots op dat ons onderwijs gedegen staat. Hier hebben we twee jaar hard aan gewerkt met een mooi resultaat.
Volgend schooljaar willen we dit gedegen onderwijs behouden, maar we willen ook meer. We willen een breder aanbod aanbieden van verschillende vormen van leren.
We gaan voor onderwijs in de breedste zin van het woord.

Voor nu wensen we alle kinderen, ouders en verzorgers een hele fijne vakantie. Geniet van het gezin, de vrije tijd en de rust.
We wensen groep 8 een mooie start in het Voortgezet Onderwijs.
We zien alle andere kinderen graag weer terug op maandag 29 augustus, tot dan.

 

Blog ‘mooie uitstroom VO’

Onze groep 8 laat een mooie uitstroom zien richting het Voortgezet Onderwijs.
We zijn trots op onze leerlingen, want zij hebben er hard voor gewerkt, 8 jaar lang bij ons op school.
In het tabel hieronder ziet u de goede uitstroomgegevens.
Nu maakt groep 8 zich klaar voor de eindmusical en een weekje kamp.
Dit zijn nog even twee ‘dingen’ te doen om het groep 8 ‘geheel’ af te ronden.
Langzaam aan gaan zij op naar volgend schooljaar, op naar het Voortgezet Onderwijs.
Dit is loslaten van onze kant, toch altijd wel weer even spannend (en hiermee bedoel ik even niet voor de leerlingen, maar voor ouders en teamleden).
We wensen al onze groep-achters heel veel succes en vooral een mooie verdere schoolloopbaan.
Nu gaan we eerst nog ruim 6 weken van jullie genieten!

Uitstroom Aantal % Pionier Landelijk
VWO 2 7%  

73%

 

60%

HAVO-VWO 4 14%
HAVO 6 21%
VMBO-T-HAVO 0 0%
VMBO-T 9 31%
VMBO-KT 1 3%  

27%

 

40%

VMBO-K 6 21%
VMBO-BK 0 0%
VMBO-B 1 3%

Blog ‘woordenschatonderwijs’

Wij, als school, vinden het technisch lezen en het woordenschatonderwijs buitengewoon belangrijk.
Wij vinden dat bovengenoemde vakken het fundament zijn voor schoolsucces (cognitief gezien).
Woordenschatonderwijs is echt niet alleen voor kinderen met een kleinere woordenschat, dit wordt vaak gedacht.
Woordenschatonderwijs is juist voor alle kinderen, dus ook voor de sterke leerlingen. We denken immers in woorden.
Er bestaan namelijk een hoop moeilijke woorden, waar je veel van kunt leren (woordenschatopbouw).
We kunnen de rol van woordkennis in het onderwijs nauwelijks overschatten.

Wist u dat:
– Kinderen 3.000 woorden moeten kennen om goed naar groep 3 te gaan (om goed aan technisch lezen te kunnen beginnen).
– Kinderen 17.000 woorden moeten kennen om goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs te gaan.
– Kinderen 1.000.000 woorden moeten lezen om 1000 nieuwe woorden te kunnen onthouden.
– Een kind ongeveer een woord zeven keer gehoord moet hebben in verschillende contexten, voordat het kind het woord echt kent.
– Een kind sneller een woord leert als het woord aan een kapstok (netwerk) gehangen kan worden.
– Een kind met een grote woordenschat veel betekenissen kent.
– Een kind uit een laag milieu 3.000.000 woorden per jaar hoort (interactie met bijvoorbeeld ouders), een kind uit een midden milieu hoort 6.000.000 woorden op jaarbasis op het thuisfront en uit een hoog milieu spreken we van 11.000.000 woorden. Interactie met uw kind is ontzettend belangrijk!

Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces.
We zijn nu ruim anderhalf jaar onderweg met het neerzetten van goed woordenschatonderwijs.
We zijn er trots op hoe in alle groepen op een eenduidige wijze het woordenschatonderwijs staat.

 

Blog ‘Nieuwsgierig naar resultaten en opbrengsten’

De M-toetsen van Cito zijn achter de rug.
We nemen twee keer per jaar Cito toetsen af (M betekent in het Midden van het schooljaar en E aan het Einde).
Deze M-toetsen nemen de groepsleerkrachten in januari af.
Vervolgens worden deze toetsen nagekeken met een nieuwsgierige blik, benieuwd naar de ontwikkeling van ieder kind.

De leerkrachten analyseren deze toetsen op individueel niveau en op groepsniveau. Vervolgens worden de groepsplannen bijgesteld, zodat vanuit de M-toetsen ook de aanpak voor aankomende periode wordt neergezet. De rapporten worden vervolgens geschreven, want uiteraard zijn de kinderen en de ouders zelf ook benieuwd naar de ontwikkeling. Tevens laten niet alle onderdelen zich toetsen, terwijl deze onderdelen net zo belangrijk zijn. Denk hierbij aan het creatieve brein van het kind, de sportiviteit, het sociale gedrag en bijvoorbeeld de kennis van de wereld (onderschat deze niet). We genieten van ontwikkeling bij kinderen in de breedste zin van het woord.

We kijken ook op schoolniveau met elkaar naar de resultaten en opbrengsten. We zoomen met name in op de trend van drie aaneengesloten schooljaren, hier zijn we als team weer heel nieuwsgierig naar. We willen weten hoe onze aanpak op de verschillende vakken bijdragen aan nog meer ontwikkeling bij de kinderen en welke zaken minder hebben bijgedragen. Op deze manier wordt ons onderwijs steeds ‘steviger’. We hebben tijdens de studiedag van 17 februari teruggekeken op de trend van 2014 t/m 2016.
We zijn buitengewoon trots op de stappen die de groepen hebben gezet. We hebben gemiddeld genomen op alle vakgebieden vooruitgang geboekt, dit is buitengewoon fijn. Het technisch lezen steekt daar vervolgens met kop en schouders boven. We scoren hier zeer hoog mee. De investering is dan ook niet gering, maar technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces. Wij doen deze investering dan ook graag. Maar ook de resultaten van Rekenen&Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Woordenschat laten een positieve trend zien.
Het plan van aanpak wat een jaar geleden met het team gemaakt is blijkt effectief te zijn. We scherpen graag nog op bepaalde punten aan, omdat we steeds meer weten over de impact van onze aanpak (wat doet er toe) en wij ook de ontwikkelingen volgen in het onderwijs.

We zijn voor nu weer nieuwsgierig naar hoe de kinderen straks de E-toetsen gaan maken én hoe zij zich verder ontwikkelen op alle andere genoemde gebieden.
Wat hebben we toch een mooi vak, waarbij wij regelmatig nieuwsgierig mogen zijn naar de ontwikkeling van onze kinderen.

Blog: ‘je mag er zijn’

We kijken terug op een goede feestmaand, de maand december.
De kinderen hebben samen met het team enerzijds veel geleerd, maar anderzijds ook genoten van de bijzondere, leuke en gezellige activiteiten.
Het team heeft vervolgens genoten van de sfeer waarin de kinderen dit met elkaar gedaan hebben.
De sfeer komt van binnen uit de groepen. We kunnen met trots zeggen dat elke groep het met elkaar tot een geslaagde feestmaand hebben kunnen laten komen.
Dat is mooi.
In het bijzonder waren de sintviering en het kerstdiner bovengemiddelde leuke momenten.
We hebben verschillende activiteiten de revue laten passeren, waarbij alle kinderen gewoon mochten zijn wie ze zijn.
Geniet allemaal van de vakantie, het samen zijn en de gezellige dagen.
We zien jullie graag allemaal weer terug op 4 januari, tot dan!

Blog: leerlingenraad

Eind september is de school gestart met het opzetten van een leerlingenraad. De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben in april 2015 (tevredenheidsonderzoek) aangegeven weinig inbreng te hebben op school.
Aangezien de school vooral over leerlingen gaat, is het belangrijk dat deze leerlingen wél inbreng hebben. Eén van de antwoorden hierop is de leerlingenraad.

Eind september zijn alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 geïnformeerd over deze raad. Wat houdt het in? Wil ik in de leerlingenraad? Wat kan ik voor alle andere leerlingen betekenen?
De kinderen kregen de opdracht om na te denken over het kandidaatschap.
Gemiddeld hebben 10 kinderen per groep (uit groep 6, 7 en 8) zich aangemeld om kandidaat te zijn. Het animo lag hoog, dat was mooi om te zien.
De week na de herfstvakantie zijn deze kinderen campagne gaan voeren in de school. Ze moesten uiteraard aan alle bovenbouwleerlingen laten zien waarvoor zij staan. Er hingen heel veel posters in de school, er werden praatjes gehouden en flyers uitgedeeld. Het waren twee spannende verkiezingsweken.

Op 13 november hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun stem mogen uitbrengen. Vier kinderen (twee uit groep 7 en twee uit 8) hebben deze stemdag voorbereid. Ze hebben een stembus, stemkaarten, stemhokjes en een aftekenlijst gemaakt. Elke leerling mocht immers maar één keer stemmen, hierop was controle.
Vervolgens heeft de verkiezingscommissie de stemmen geteld. Pff… wat was het spannend. In sommige groepen was het een nek-aan-nek-race.

Op vrijdag 20 november is de leerlingenraad bekend gemaakt onder de bovenbouwleerlingen. De spanning was te snijden…
De volgende leerlingen zitten nu in de leerlingenraad:
Groep 6: Tyra en Shirine
Groep 7: Anja en Etan
Groep 8: Sem, Sarah en Isa

Het was een mooi proces, ook goed voor de kerndoelen van het burgerschap, volgend schooljaar gaat groep 8 uit de leerlingenraad. We doen de verkiezingen dan weer opnieuw. Het is fijn om heel concreet en aan den lijve aan de kerndoelen te voldoen, maar mooier nog… het had een goede en juiste sfeer. Het was een écht verkiezingstra-ject te noemen.

Op vrijdag 27 november vergadert de leerlingenraad samen met de directeur voor de eerste keer.
We zijn benieuwd naar alle ideeën en initiatieven.