Protocol gedrag TSO

Afspraken overblijf
Protocol gedrag voor groep 1 t/m 8
1. Bij grensoverschrijdend gedrag geeft de TSO-medewerker een waarschuwing (niet bij een kleine correctie) en maakt hier een notities van in het schriftje.
2. Wanneer een kind nogmaals grensoverschrijdend gedrag vertoont, krijgt het kind een tweede waarschuwing. Deze waarschuwing wordt ook genoteerd in het schriftje.
3. Als een kind dan nogmaals grensoverschrijdend gedrag vertoont, moet het kind naar binnen. Als het kind al binnen is, dan krijgt het kind een ander plekje (één van ons, één van de teamleden, geeft dit kind even een plekje in de school om de pauze uit te zitten).
4. Bij driemaal grensoverschrijdend gedrag gaat het kind dus naar binnen (of wordt op een apart plekje gezet als het al binnen is) en de directeur nodigt ouders uit voor een gesprek. De directeur hoort van te voren van de TSO-medewerker van welk grensoverschrijdend gedrag er sprake is. De ouders moeten zelf meedenken over een oplossing.
5. Wanneer het gedrag grensoverschrijdend blijft, volgt er een tweede gesprek tussen de ouders en de directeur. Het is situatie afhankelijk of het kind nog een derde kans krijgt of dat er niet meer overgebleven kan worden door het kind (de aard van de incidenten en de tijd die tussen het eerste en tweede gesprek zit). Indien hier ruimte voor is denken ouders mee over een oplossing (als een derde kans een mogelijkheid is).

Overige afspraken
1. Wanneer de groep om 11.50 uur buiten speelt, brengt de groepsleerkracht zelf de groep naar het schoolplein.
2. Wanneer de groep om 12.10 buiten speelt, haalt de groepsleerkracht de kinderen op op een afgesproken plaats op het plein (dit is om 12.30 uur).
3. De TSO-krachten zijn er bewust van dat ze voldoende complimenten geven aan de kinderen (bewust zijn van een positieve benadering).
4. De TSO-krachten lopen actief rond op het schoolplein en spreken kinderen aan om incidenten/akkefietjes klein te houden.

Belonen (groep 3 t/m 8):
1. De TSO-krachten schrijven een ‘krul’ op in het schrift als het een gezellig en goed overblijfmoment was. Na 7 krullen mogen de kinderen voor het achtste moment een kleine beloning kiezen (een filmpje kiezen, een liedje draaien, enzovoort). De kleine beloning wordt even afgestemd met de leerkracht, omdat de leerkracht kan helpen met ideeën die goed bij de groep passen.

Tot slot
De TSO-krachten hebben een schriftje.
In dit schriftje schrijven zij de volgende drie dingen op: de waarschuwingen per kind, de krullen voor een goed TSO-moment en de beloning die zij (de klas) daarmee verdienen (in overleg met de leerkracht).
Het belonen is voor de groepen 3 t/m 8.