Reglement en statuten (MR)

Het reglement/statuut regelt belangrijke onderdelen van de medezeggenschapsraad, waaronder de omvang en invulling van de raad. Een zorgvuldig proces waarbij de MR-leden, ouders en personeelsleden zijn betrokken, is daarbij belangrijk.
De drie documenten (zie hieronder)  zijn hierbij een handreiking om dit op een voortvarende en zorgvuldige wijze te doen. Dit betreft zowel het huishoudelijke reglement als het medezeggenschapsreglement. Het derde document is meer een samenvatting van de bestaande documenten. Dit is als naslagwerk voor ouders geschreven (informatie).

HHreglement MR Pionier 2015

Medezeggenschapsreglement 27 oktober 2015

Informatie – Medezeggenschapsraad op de Pionier