Schoolvakanties en studiedagen

Hieronder vindt u een overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen. Alleen in speciale gevallen mag extra verlof aan uw kind(eren) gegeven worden. De school kent alleen verlof toe aan ouders als dit verzoek binnen de leerplichtwet valt: kijk voor ‘verlof en verzuim’ onder de knop ‘ouders’.

Schoolvakanties 2018/2019
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 22 april 2019 t/m 5 mei 2019 (incl. tweede paasdag en Koningsdag)
Hemelvaartvakantie 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019
Tweede pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

Studiedagen 
1. dinsdag 2 oktober 2018
2. donderdag 14 februari 2019
Alle kinderen zijn vrij op de studiedagen.