Schoolvakanties en vrije dagen

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de schoolvakanties en vrije (mid)dagen. Alleen in speciale gevallen mag extra verlof aan uw kind(eren) gegeven worden. De school kent alleen verlof toe aan ouders als dit verzoek binnen de leerplichtwet valt: kijk voor ‘verlof en verzuim’ onder de knop ‘ouders’.

Schoolvakanties
Herfstvakantie 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag en Pasen 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april 2018 t/m 11 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018

Roostervrije dagen
1. vrijdag 20 oktober 2017: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
2. vrijdag 22 december 2017: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
3. vrijdag 22 december 2017 vanaf 11.45 uur: voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8
4. vrijdag 23 februari 2018: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
5. vrijdag 20 juli 2018: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
6. vrijdag 20 juli 2018 vanaf 11.45 uur: voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8

Studiedagen tijdens schooltijd (kinderen vrij)
1. donderdag 5 oktober 2017: alle kinderen zijn vrij
2. maandag 30 oktober 2017: alle kinderen zijn vrij
3. woensdag 21 februari 2018: alle kinderen zijn vrij
4. donderdag 22 maart: alle kinderen zijn vrij
5. dinsdag 12 juni: alle kinderen zijn vrij

Dino kaarten op plein website