Schoolvakanties en vrije dagen

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de schoolvakanties en vrije (mid)dagen. Alleen in speciale gevallen mag extra verlof aan uw kind(eren) gegeven worden. De school kent alleen verlof toe aan ouders als dit verzoek binnen de leerplichtwet valt: kijk voor ‘verlof en verzuim’ onder de knop ‘ouders’.

Schoolvakanties
Herfstvakantie 17 oktober 2016 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari 2017 t/m 24 februari 2017
Pasen 14 april 2017 t/m 17 april 2017
Meivakantie 24 april 2017 t/m 28 april 2017 (incl. Koningsdag)
Hemelvaart 25 mei 2017 t/m 26 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017
Zomervakantie 24 juli 2017 t/m 1 september 2017

Roostervrije dagen
1. vrijdag 14 oktober 2016: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
2. vrijdag 23 december 2016: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
3. vrijdag 23 december 2016 vanaf 12.00 uur: voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8
4. vrijdag 17 februari 2017: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
5. vrijdag 21 juli 2017: voor de leerlingen uit groep 1 t/m 4
6. vrijdag 21 juli 2017 vanaf 12.00 uur: voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8

Studiedagen tijdens schooltijd (kinderen vrij)
1. donderdag 27 oktober 2016: alle kinderen zijn vrij
2. dinsdag 17 januari 2017: alle kinderen zijn vrij
3. woensdag 1 maart 2017: alle kinderen zijn vrij
4. vrijdag 5 mei 2017: alle kinderen zijn vrij

Dino kaarten op plein website