Schoolgids

De schoolgids bestaat uit twee delen:
Deel A: de schoolgids
Deel B: de informatie op de website onder de knop school (vakanties, roosters, enzovoort).

Op de website vindt u praktische informatie, die u regelmatig nodig heeft. U kunt hierbij denken aan schoolgegevens, groepsindeling, gymrooster, schooltijden, enzovoort. Deze informatie wordt voor de zomervakantie geactualiseerd voor het nieuwe (volgende) schooljaar.
Met de schoolgids willen wij een duidelijk beeld geven van wat OBS de Pioniers te bieden heeft en waar wij voor staan. U kunt hierbij denken aan bestuur, profiel van de school, regelgeving, ouders, beleid, methodes, enzovoort. Deze gids wordt ieder jaar geactualiseerd  en wordt vervolgens geplaatst op deze pagina. Dit is meestal in de maand september (of oktober).

U kunt de schoolgids downloaden op deze pagina door onderstaande links aan te klikken. U kunt lezen wat u van ons mag verwachten als u uw kind bij onze school aanmeldt en wat wij van u als ouder verwachten om tot een goede samenwerking te komen. Het document is een interactief PDF en dit betekent dat je onderwerpen vanuit de inhoudsopgave kunt aanklikken.

Schoolgids 2018-2019

Foto 1 Muziekschool website