Schoolgids en schoolkalender

De schoolgids bestaat uit twee delen:
Deel A: de schoolgids
Deel B: de schoolkalender

In de schoolkalender vindt u praktische informatie, die u regelmatig nodig heeft. U kunt hierbij denken aan schoolgegevens, kalender, groepsindeling, gymrooster, schooltijden, enzovoort. Deze gids wordt aan het begin van het schooljaar aan de ouders en verzorgers uitgereikt.
Met de schoolgids willen wij een duidelijk beeld geven van wat obs De Pionier te bieden heeft en waar wij voor staan. U kunt hierbij denken aan bestuur, profiel van de school, regelgeving, ouders, beleid, methodes, enzovoort. Deze gids wordt ieder jaar geactualiseerd  en wordt vervolgens geplaatst op deze pagina.

U kunt de schoolgids en de schoolkalender downloaden op deze pagina door één van onderstaande links aan te klikken. U kunt lezen wat u van ons mag verwachten als u uw kind bij onze school aanmeldt.

Schoolgids-2016-2017

Schoolkalender 2016/2017

Foto 1 Muziekschool website