Functies binnen school

Er zijn verschillende functies binnen de basisschool. De functie groepsleerkracht is de meest voorkomende en eigenlijk ook de meest belangrijke functie. Dit zijn onze OP-ers (onderwijspersoneel). De overige mensen zijn allen OOP-ers (onderwijsondersteunend personeel). Deze laatste groep zorgt ervoor, dat de leerkracht zich op de primaire taak kan richten: het onderwijs zo optimaal als mogelijk afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van onze leerlingen. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten.

Schooljaar 2018-2019

Groepsleerkrachten
Groep 1/2A: Esther da Graca en Annette Piludis
Groep 1/2B: Eva Driessen en Martine Buchter
Groep 1/2C: Annette Piludis en Jacqueline Guit
Groep 3: Nahid Boufrahi
Groep 4: Marjoleine Lodewijk en Mariel Rietveld
Groep 5: Monique Zijlstra en Mariel Rietveld
Groep 6: Annemarie Stuyver, Sterre Lute en Gerard van Vegchel
Groep 7: Natascha Molleman en Ineke Bisschops
Groep 8: Kim Marcella en Manouk Kortstra

Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsassistent: Jacqueline Guit
Intern begeleider: Gerard van Vegchel
Conciërge: Anita van Trirum
Administratief medewerker: Ingrid Breeschoten
Vakleerkracht gym: Martine Buchter
Adjunct-directeur: Annemarie Stuyver
Directeur: Mascha Wijnands

Functie als taak
Bouwcoördinatoren: Esther da Graca en Natascha Molleman
Taalcoördinator: Annemarie Stuyver
Rekencoördinator: Monique Zijlstra
Gedragsspecialist: Esther da Graca
Jeelocoördinator (inclusief ict): Nahid Boufrahi
ICT-coördinator: Marjoleine Lodewijk en Natascha Molleman

Externe ondersteuning en begeleiding
Wanneer de zorg van een bepaalde leerling groter is dan gemiddeld, kijkt de school samen met de ouders naar eventuele externe ondersteuning en begeleiding. Dit kan o.a. zijn op het gebied van leren, gedrag, verzuim en de thuissituatie. Enkele voorbeelden van externe ondersteuning en begeleiding zijn schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiding, het afnemen van bepaalde onderzoeken en remedial teaching.