Blog ‘Jeelo’

We zijn na de herfstvakantie ‘officieel’ gestart met Jeelo.
Jeelo staat voor ‘Je eigen leeromgeving’ en meer informatie hierover vindt u in de blog hieronder (Ontdekkend leren).
Het eerste project heet ‘leren van personen van vroeger’ en dit thema is in vier subthema’s verdeeld:
Groep 1/2: Jouw leven
Groep 3/4: Je mening over helden
Groep 5/6: Je mening over eerlijke handel
Groep 7/8: Je mening over macht
Iedere groep heeft een wand in de klas met doelen (gele vellen).
Als de kinderen aan de doelen gewerkt hebben, dan hangen ze er ‘bewijslast’ bij.
Op deze manier ontstaat er een mooie tentoonstelling op de wand die heel inzichtelijk aangeeft wat de kinderen hebben geleerd, welke vaardigheden ze hebben getraind en welke creatieve invulling ze hieraan gegeven hebben. Tevens zoeken we de samenwerking op met ouders, maatschappelijke organisaties en omgeving van de school om ons onderwijs verder te verrijken onder het motto ‘it takes a village to raise a child’.