Blog ‘Ontdekkend leren’

Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien
We hebben ons de afgelopen twee jaar georiënteerd op een goede methode voor ons middagprogramma.
We gaan in de middag voor een integrale aanpak van de creatieve vakken en de wereld-oriënterende vakken
(aardrijkskunde, biologie, geschiedenis,techniek en verkeer).
We hebben een mooie manier van werken gevonden die heel nauw aansluit bij onze visie en onze kernwaarden.
De methode heet Jeelo en staat voor ‘je eigen leeromgeving’.

We zijn met name blij met de drie pijlers
die Jeelo centraal stelt:
1. Samen leven (maatschappij)
2, Samen werken (is samen leren)
3. Zelfstandig leren (persoonlijke ontwikkeling)
We gaan na de herfstvakantie starten, we houden u op de hoogte.

Eerst genieten van de zomervakantie!
We zien alle kinderen en ouders graag terug op maandag 3 september 🙂