Blog ‘ouders als partner’

We (team en ouders) hebben in november twee gesprekken gehad over ‘ouder als partner’ en over het zijn van een ‘school in de wijk’.
In januari 2017 treffen we elkaar weer op twee avonden om over deze twee onderwerpen door te praten.
De gesprekken zijn mooi. Je leert een andere kant van elkaar kennen. Dit is een verrijking voor beide partijen en dus ook een mooie verrijking voor ons onderwijs. Ouders hebben vele talenten door hun beroep, hobby’s, sport of anders… Veel van deze talenten zijn op verschillende manieren door de school te gebruiken. Hoe mooi is het dat een hele creatieve moeder helpt met het maken van kerststukjes? En hoe mooi is het dat een andere moeder, die architect is, ons helpt met het herinrichten van de twee hallen? En dat een vader, die piloot is, een les geeft over het onderwerp ‘schaal’ aan een bovenbouwgroep?
Het waren twee bijzondere avonden, die gelijk heel concreet ons onderwijs verrijkten.
We rekenen erop dat we in januari minstens zulke mooie en goede gesprekken hebben.
Ouders bedankt voor deze fijne samenwerking.