Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien

Eerste kennismaking


OBS de Pioniers is in 1980 gebouwd tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven in Amstelveen Zuid, een omgeving met veel groen en open ruimte. OBS de Pioniers is een openbare school en maakt deel uit van stichting Amstelwijs. 
Lees meer... 

De kernvakken


Wij bieden gedegen onderwijs op het gebied van taal, rekenen, spelling en lezen. Dit betekent dat de leerkracht en leerling beiden verantwoordelijkheid nemen voor het leer-
proces. We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
Lees meer...

Ontdekkend leren


We geven leerlingen een stevige basis voor taal en rekenen. Daarnaast bouwen we aan een brede ontwikkeling met vormen van 'onderzoekend en ontdekkend leren’. Dit deel van het onderwijsaanbod noemen we ook wel talentontwikkeling.
Lees meer...

Ondersteuning en begeleiding


Op onze school is drie dagen per week een intern begeleider aanwezig. Hij houdt zich bezig met de (extra) leerlingenzorg en het bewaken van de kwaliteit. 
Lees meer...

ICT en multimedia


Op de Pioniers gaan de kleuterklassen aan de slag met iPads en in de groepen 3 t/m 8 werken kinderen op chromebooks in de Google-omgeving.
Lees meer...

Ouders in de school


Wij organiseren vijf keer per jaar een koffie-ochtend voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u van gedachten wisselen over school met de directie.
Lees meer...

Scholen op de kaart


Neemt u voor meer informatie over onze school eens een kijkje op onze pagina op de website van Scholen op de kaart. Hier krijgt u een compleet beeld van onze school.

Testimonials


Op deze pagina leest u enkele persoonlijke reacties van ouders over OBS de Pioniers.
Lees meer...

Schooltijden & vakantierooster


Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 08:25 - 14:00u. Op deze pagina vindt u  aanvullende informatie de vakanties en studiedagen.
Lees meer...

 
 
 
 

OBS de Pioniers - Orion 11 - 13, 1188 AM Amstelveen - 020 - 6437623 - directie@obsdepioniers.nl