Schooltijden & vakantierooster


Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 08:25 - 14:00u.
Op deze pagina vindt u  aanvullende informatie over de vakanties en studiedagen.

Vakanties & studiedagen in schooljaar 2023-2024
   

Informatieavond

Dinsdag 19 september 

   

Studiedag hele school 1

donderdag 19 oktober

Studiedag hele school 2

vrijdag 20 oktober

Herfstvakantie

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober

Kerstvakantie

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari

studiedag hele school 3

maandag 8 januari

Voorjaarsvakantie

maandag 19 t/m vrijdag 23 februari

Studiedag hele school 4

maandag 26 februari

Studiedag hele school 5

donderdag 28 maart

Paasvakantie

vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april

Meivakantie

maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei

hemelvaart vrij

donderdag 9 en vrijdag 10 mei (valt in de vakantie)

Pinksteren

maandag 20 mei

studiedag hele school 6

vrijdag 14 juni

Studiedag hele school 7

maandag 17 juni

Kindvrije dag 

donderdag 18 juli

Kindvrije dag

vrijdag 19 juli

Zomervakantie 

maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus

 

Een “kindvrije dag” betekent een dat de kinderen vrij zijn en dat de leerkrachten een administratiedag hebben.