Schooltijden & vakantierooster


Alle groepen gaan van maandag t/m vrijdag naar school van 08:25 - 14:00u.
Op deze pagina vindt u  aanvullende informatie de vakanties en studiedagen.

Vakanties & studiedagen in schooljaar 2019-2020:
Studiedag                       woensdag 18 september 2019 
Herfstvakantie               21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019 
Studiedag                       vrijdag 15 november 2019 
Kerstvakantie                23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Studiedag                      maandag 5 januari 2020 
Studiedag                      vrijdag 14 februari 2020 
Voorjaarsvakantie       17 februari 2020 t/m 21 februari 2020 
Studiedag                     donderdag 9 april 2020 
Pasen                             10 t/m 13 april 2020
Meivakantie                  27 april 2020 t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart                  vrij 21 en 22 mei 2020 
Pinksteren                     maandag 1 juni 2020 
Studiedag                     dinsdag 2 juni 2020 
Studiedagen                 2 en 3 juli 2020 
Zomervakantie            6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020