Ouders


Wij hechten belang aan een goed contact met ouders. Wij voelen ons samen met hen verantwoordelijkheid voor de begeleiding van hun kinderen en proberen hierbij zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren als hun ouder(s)/verzorger(s) positief betrokken zijn bij de school. Naast eventuele aanwezigheid bij de openbare vergaderingen van de OV en de MR zijn ouders ook welkom op:

Koffieochtenden    
Ca. vier keer per jaar wordt er een koffieochtend georganiseerd, waar ouders en directie elkaar ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie/thee bespreken we de gang van zaken, bijzondere activiteiten, ervaringen van ouders en proberen we eventuele vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomsten staan in de jaarkalender en worden nog eens extra aangekondigd via de PARRO-app.

Ouder in de klas    
Twee maal per jaar stellen wij gedurende een week de klassen open voor ouders. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een les bij te wonen in de klas van hun kind. Zij kunnen hiervoor intekenen op een lijst bij het klaslokaal. “Ouder in de klas” geeft u een mooi beeld van onze manier van werken en de sfeer op school.

Gesprekken        
Ieder schooljaar start met een kennismakingsgesprek, waarbij ouder, leerkracht (en kind) hun verwachtingen uitspreken voor het komende schooljaar. Tweemaal per jaar is er een gesprek over de vorderingen van uw kind. Dit gesprek vindt plaats nadat u het rapport/portfolio van uw kind hebt ontvangen. In de groepen 7 en 8 zijn de kinderen zelf ook bij het gesprek aanwezig. Bij de kleuters wordt het kennismakingsgesprek binnen drie weken nadat het kind gestart is ingepland.
            
Ouderavonden    
In de derde of vierde schoolweek organiseren we een informatieavond / nieuwjaarsreceptie. De school is dan open van 19.00 tot 20.00 uur. Ouders kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten, de juf/meester een vraag te stellen en zij kunnen rondkijken in de rest van de school. In de centrale hal zitten de OV en de MR met een informatiekraam en koffie met een koekje. In groep 8 wordt op deze avond informatie gegeven over de overgang van PO naar VO en andere typische groep 8-zaken. Tot slot willen wij elk jaar een informatieavond organiseren waarin wij ouders informeren over een bepaalde manier van werken bij ons op school. Voor het voorjaar staat een avond gepland over de Kanjertraining.

Afspraken        
Uiteraard kunt u buiten deze officiële kanalen om altijd een afspraak maken met een leerkracht, de IB of de directie. Deze afspraken worden bij voorkeur tussen 08.00 en 17.00 uur gepland.