Visie, missie, kernwaarden


Visie
OBS de Pioniers is een openbare basisschool waar onze kinderen samen ontdekkend mogen leren, waardoor zij als persoon optimaal kunnen groeien.
 
Missie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. Zo ontstaat er begrip voor elkaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen een open en positief-kritische levenshouding ontwikkelen. We dagen de kinderen uit om nu en later een bijdrage te leveren aan een duurzame en ecologische maatschappij. Passend bij onze identiteit is een maatschappij waar niet het individualisme, maar gemeenschapszin dominant is.
 
Onze kernwaarden
Samen
Ontdekken
Persoonlijk
Groeien

 
Dat zijn voor ons de vier belangrijke zaken, die we elke dag verweven in ons onderwijs. Samen gaat over samen ontdekken, samen leren en elkaar ontmoeten. Maar het staat ook voor het openbare karakter van ons onderwijs, waar iedereen welkom is. Dat maakt onze school ‘de wereld in het klein’. Ontdekken gaat over onze manier van ontdekkend leren, waardoor iedereen zijn eigen talenten kan (h)erkennen.
Persoonlijk gaat over individueel leren en je eigen kracht en weg ontdekken. Maar het gaat ook over de persoonlijke aandacht die wij geven aan onze leerlingen. Groeien gaat over het behalen van resultaten door onze leerlingen en hun groei die ons team stimuleert en begeleidt. Graag vertellen we hoe we dit doen.
 
Klik op de afbeelding hiernaast om de folder van OBS de Pioniers te openen!